5 sierpnia 2014 r., przed siedzibą Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie odsłonięto pamiątkowe tablice „Milestone" (Kamień milowy w rozwoju inżynierii elektrycznej i obliczeniowej) - najwyższe odznaczenie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers ), nadane trzem polskim matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu za złamanie kodów Enigmy w latach 1932-1939.

IEEE jest największą organizacją zawodową na świecie, zrzeszającą techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki. Spośród wielu różnych rodzajów nagród i wyróżnień, jakie The Institute of Electrical and Electronics Engineers przyznaje wybitnym osiągnięciom naukowym i technicznym, „Milestone" jest odznaczeniem najwyższej rangi. Jak powiedział prof. Ryszard Jachowicz, przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE „to prestiżowe wyróżnienie, nadawane za najwybitniejsze osiągnięcia techniczne mające wpływ na cywilizację, ostatecznie niweczy kolportowaną przez 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi za złamanie kodów Enigmy wyłącznie Brytyjczykom i Amerykanom". O dokonaniach Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego mówił m.in. Roberto De Marca, Prezydent IEEE. Przypomniał, że złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków przyczyniło się przede wszystkim do pokonania Niemiec hitlerowskich i wcześniejszego, w ocenie niektórych badaczy nawet o dwa lata, zakończenia II wojny światowej.

Enigma była niemiecką maszyną szyfrującą, wykorzystywaną przez wojsko i służby państwowe oraz wywiadowcze III Rzeszy. W 1932 roku polscy matematycy związani z Uniwersytetem Poznańskim i poznańską filią Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (M. Rejewski, J. Różycki, H. Zygalski) rozwiązali szyfr Enigmy. W 1938 r. M. Rejewski opracował urządzenie zwane bombą kryptologiczną, którego zadaniem było automatyczne łamanie szyfru Enigma. Rok później H. Zygalski opracował własną metodę dekryptażu szyfrów niemieckich opartą na perforowanych papierowych płachtach (tzw. płachty Zygalskiego). W 1939 r. Polacy przekazali wywiadom Francji i Wielkiej Brytanii urządzenia i dokumentacje dotyczące łamania szyfrów Enigmy.

Tablice „Milestone" (w języku polskim i angielskim) odsłonili: Roberto De Marca, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, prof. Ryszard Jachowicz i pani Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego. W uroczystości uczestniczyli także m.in. prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, prof. Marek Chmielewski, Wiceprezes PAN, prof. Marian Kaźmierkowski, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. Feliks Przytycki, dyrektor Instytutu Matematycznego PAN, Jacek Żurada wiceprezydent IEEE .

Uroczystość poprzedziła międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone złamaniu kodów Enigmy zorganizowane przez Politechnikę Warszawską.

Patronat nad uroczystością objęła prezydent m.st. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz.5 sierpnia 2014 r., przed siedzibą Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie odsłonięto pamiątkowe tablice „Milestone” (Kamień milowy w rozwoju inżynierii elektrycznej i obliczeniowej) - najwyższe odznaczenie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers ), nadane trzem polskim matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu za złamanie kodów Enigmy w latach 1932-1939.

IEEE jest największą organizacją zawodową na świecie, zrzeszającą techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki. Spośród wielu różnych rodzajów nagród i wyróżnień, jakie The Institute of Electrical and Electronics Engineers przyznaje wybitnym osiągnięciom naukowym i technicznym, „Milestone” jest odznaczeniem najwyższej rangi. Jak powiedział prof. Ryszard Jachowicz, przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE „to prestiżowe wyróżnienie, nadawane za najwybitniejsze osiągnięcia techniczne mające wpływ na cywilizację, ostatecznie niweczy kolportowaną przez 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi za złamanie kodów Enigmy wyłącznie Brytyjczykom i Amerykanom”. O dokonaniach Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego mówił m.in. Roberto De Marca, Prezydent IEEE. Przypomniał, że złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków przyczyniło się przede wszystkim do pokonania Niemiec hitlerowskich i wcześniejszego, w ocenie niektórych badaczy nawet o dwa lata, zakończenia II wojny światowej.

Enigma była niemiecką maszyną szyfrującą, wykorzystywaną przez wojsko i służby państwowe oraz wywiadowcze III Rzeszy. W 1932 roku polscy matematycy związani z Uniwersytetem Poznańskim i poznańską filią Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (M. Rejewski, J. Różycki, H. Zygalski) rozwiązali szyfr Enigmy. W 1938 r. M. Rejewski opracował urządzenie zwane bombą kryptologiczną, którego zadaniem było automatyczne łamanie szyfru Enigma. Rok później H. Zygalski opracował własną metodę dekryptażu szyfrów niemieckich opartą na perforowanych papierowych płachtach (tzw. płachty Zygalskiego). W 1939 r. Polacy przekazali wywiadom Francji i Wielkiej Brytanii urządzenia i dokumentacje dotyczące łamania szyfrów Enigmy.

Tablice „Milestone” (w języku polskim i angielskim) odsłonili: Roberto De Marca, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, prof. Ryszard Jachowicz i pani Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego. W uroczystości uczestniczyli także m.in. prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, prof. Marek Chmielewski, Wiceprezes PAN, prof. Marian Kaźmierkowski, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. Feliks Przytycki, dyrektor Instytutu Matematycznego PAN, Jacek Żurada wiceprezydent IEEE .

Uroczystość poprzedziła międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone złamaniu kodów Enigmy zorganizowane przez Politechnikę Warszawską.

Patronat nad uroczystością objęła prezydent m.st. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz.

www.pan.pl