Podczas listopadowego spotkania członków naszego Klubu gościliśmy prof. dr. hab. Andrzeja Radka, kierownika Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wygłosił wykład pt. Kręgosłup na całe życie. Zespoły bólowe kręgosłupa. Czy musimy cierpieć? Spotkanie odbyło sięw poniedziałek, 28 listopada 2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.