Polska Akademia Nauk organizuje międzynarodową konferencję pt. „Bezpieczeństwo publiczne a prawo obywateli do prywatności – aspekty etyczne", podczas której przedstawione zostaną istniejące w krajach Unii Europejskiej i w USA zasady monitorowania bezpieczeństwa obywateli i możliwości zachowania przez nich prawa do prywatności, jak również omówione będą etyczne aspekty tej problematyki.

Wiodącym wykładowcą będzie prof. Julian Kinderlerer, Prezydent European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), organu doradczego Komisji Europejskiej.

Konferencja odbędzie się 20 października 2014 r., o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro)

www.aktualnosci.pan.pl