Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny przyznała nagrody, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.

Tegorocznymi laureatami zostali:

- Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze nauk o życiu i o Ziemi „za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia".

- Prof. Karol Grela z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN za opracowanie „nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich stosowanie w praktyce przemysłowej".

- Prof. Iwo Białynicki-Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN za prowadzenie prac dotyczących „pola elektromagnetycznego, które prowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu".

- Prof. Lech Szczucki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN „za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza XV-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty".

Akademia składa wyróżnionym gratulacje.