18 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Etyki działającej przy Oddziale PAN w Łodzi, połączone z promocją książki Tadeusza Skalskiego pt. „Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu".