W dniach 6 - 7 listopada w siedzibie stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie odbyła się zorganizowana we współpracy z Ambasadą RP w Rzymie konferencja poświęcona nowym perspektywom współpracy naukowo-badawczej między Polską a Włochami.

www.aktualnosci.pan.pl