W dniu 11 grudnia br. w Oddziale PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137, odbyło się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki: treści, funkcje, cele" wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa.