W dniu 18 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki w szkołach średnich w świetle dostępnych podręczników" wygłosi prof. dr hab. Jan Hartman.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 15.00 w Instytucie Filozofii UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (sala 16 – aula).