Akademia Medyczna Lodz dol Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza w dniach 13-14 marca 2015 r. do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej" pt. „Dyrygent – pedagog".

www.amuz.lodz.pl