Politechnika ŁódzkaPolitechnika Łódzka i firma CERI International Sp. z o.o. zawarły umowę o współpracy w zakresie edukacji i projektów badawczych.

Umowa otwiera nowe możliwości dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej, którzy będą mogli od tej chwili wdrażać projekty informatyczne w środowisku biznesowym jednej z wiodących firm świadczących usługi outsourcingowe. Niesie to także korzyści dla CERI International wynikające z większego zaangażowania w partnerstwo z uczelnią i dostęp do jej potencjału naukowo-dydaktycznego.

www.p.lodz.pl