Uniwersytet Łódzki Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 października 2015 r.

www.uni.lodz.pl