Politechnika ŁódzkaKrajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, która odbyła się w dniach 8–10 kwietnia w Łodzi, stanowi w obszarze radiokomunikacji najważniejszą imprezę naukowo-techniczną w Polsce.

Podczas uroczystej Sesji Otwarcia, w obecności wielu znamienitych gości, został podpisany List Intencyjny zawierany pomiędzy Łódzkim Oddziałem Telewizji Polskiej S.A. i Politechniką Łódzką, który otwiera dla obu instytucji nowy rozdział współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, informacyjnej i technicznej.

Jubileuszowa, XV Konferencja gościła na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A10, kampus A).

Konferencji tradycyjnie towarzyszyła wystawa firm i instytucji związanych z szeroko pojętą telekomunikacją i systemami pomiarowymi.