Uniwersytet Łódzki Podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Prezydent Bronisław Komorowski wręczył dwojgu profesorom Wydziału Prawa i Administracji UŁ wysokie odznaczenia państwowe.

Prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska otrzymała Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej oraz za osiągnięcia w pracy naukowej".

Prof. dr hab. Witold Kulesza został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski".

www.uni.lodz.pl

www.prezydent.pl