Politechnika ŁódzkaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarach: ICT, Health and life sciences, Food, Energy.

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów do pobrania na stronie.

www.ncbir.pl

www.p.lodz.pl