W dniu 23 kwietnia 2015 r., podczas 129. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN członkowie Polskiej Akademii Nauk dokonali wyboru Wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. dr hab. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł koresp. PAN z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

www.pan.pl