Zarządzanie uczelniami profesjonalizuje się i wymaga wiedzy. Aby upowszechnić dobre praktyki, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma doradcza PCG Polska ogłosiły konkurs Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.
Pierwsza edycja Konkursu dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN obejmuje pięć kategorii. Są to: Zarządzanie uczelnią, Innowacyjność, Współpraca z otoczeniem, Infrastruktura oraz Umiędzynarodowienie.

Nominowani:

Zarządzanie uczelnią: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski (UMED)
Innowacyjność: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki (PŁ)
Współpraca z otoczeniem: prof. Piotr Szczepaniak (PŁ), prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel z zespołem (UŁ)
Infrastruktura: dr inż. Przemysław Sękalski z zespołem (PŁ)
Umiędzynarodowienie: prof. dr hab. Katarzyna Pernal (PŁ), dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)