Paweł Patora dziennikarz „Dziennika Łódzkiego" został laureatem szóstej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus"2015. Redaktor Patora jest także laureatem tej Nagrody z roku 2010. W ubiegłym roku był do niej nominowany.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.