Dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Kierownik Zakładu Biochemii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015. Wyróżnienie zostało przyznane za "wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego".
Wręczenie nagrody miało miejsce w trakcie 131. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dn. 3 grudnia br. w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.