Uniwersytet Łódzki 4 lutego (czwartek) 2016 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów w godz. 15:00-17:00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 odbędzie się konferencja: W kręgu zagadnień wyborczych –dziesięciolecie „Studiów Wyborczych”. Wydarzenie organizują: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych UŁ oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK.

 

Więcej informacji