Politechnika ŁódzkaDr hab. inż. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej otrzymał Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Senat Politechniki Warszawskiej w 2007 roku. Wyróżnienie to przyznawane jest „za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze” uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wręczenie Medalu odbyło się 22 marca podczas uroczystości w Politechnice Warszawskiej. Do tej pory Medal otrzymało 8 młodych naukowców.

 

Więcej informacji