Uniwersytet Łódzki Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.
Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
1. została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
2. została opublikowana w 2015 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
3. jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres:
Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Więcej informacji