Szkola Filmowa Celem konferencji „Polska animacja po 2000 roku" będzie debata o dzisiejszej kondycji zmarginalizowanego przez fabułę i dokument rodzaju filmowego o ogromnych walorach artystycznych i tradycji w polskiej kinematografii, czyli animacji. Konferencja będzie skupiać się na jego najnowszym rozdziale, napisanym już w XXI wieku. Konferencja będzie miała miejsce w PWSFTviT, 6 maja 20016, bud. Z (Hala filmowa).

 

Więcej informacji