Politechnika ŁódzkaProf. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej został członkiem zwyczajnym Niemieckiej Akademii Nauk i Techniki - "Acatech".


Profesor Górak jest obecnie jedynym Polakiem w prestiżowym gronie naukowców Akademii, która liczy 465 członków, w tym kilkunastu zagranicznych. Jest także laureatem nagrody im. Krischbauma, przyznawanej raz na cztery lata przez Zrzeszenie Niemieckich Chemików za wybitne osiągnięcia naukowe. Za organizowanie współpracy naukowej między Polską i Niemcami został odznaczony Orderem Zasługi Polski i Niemiec.

 

Więcej informacji