Magda Olczyk z Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi została laureatką siódmej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus" 2016. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 6 listopada.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.