W czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 18:00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Akademickiego. Wykład pt. „Dziesięć tysięcy lat rozwoju genetyki. Sukcesy, porażki, nadzieje.” wygłosił prof. Bogdan Kałużewski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.