Politechnika Łódzka6 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 40 aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród osób nominowanych znalazła się profesor nauk fizycznych Katarzyna Pernal z Politechniki Łódzkiej.

Prof. Katarzyna Pernal jest absolwentką Wydziału Chemicznego PŁ. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Florida State University USA. W kolejnych latach odbywała staże podoktorskie w Vrije Universiteit Amsterdam, Max Planck Institut für Physik komplexer Systeme Dresden, Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe Dresden i University of Delaware USA. W 2007 roku przyznano jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych. W roku 2008 podjęła pracę w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na stanowisku profesora PŁ, gdzie obecnie kieruje Zespołem Chemii Kwantowej. Specjalizuje się w metodach chemii kwantowej, w szczególności w teorii funkcjonałów gęstości i macierzy gęstości elektronowej.

W 2015 roku prof. Katarzyna Pernal uhonorowana została Medalem International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS) za wybitny światowy wkład do rozwoju metod chemii kwantowej i fizyki molekularnej. Medal IAQMS przyznawany jest corocznie od 1967 roku jednej osobie na świecie i stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie chemii kwantowej i teoretycznej.

Prof. Katarzyna Pernal jest autorką i współautorką ponad 60 publikacji, cytowanych (wg Bazy Web of Science) ponad 1500 razy, o indeksie H wynoszącym 24. W ostatnich dziesięciu latach wygłosiła ponad 30 wykładów zaproszonych i plenarnych podczas najbardziej uznanych konferencji i kongresów poświęconych tematyce chemii kwantowej i teoretycznej chemii fizycznej. Jest członkiem Editorial Board Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Politechnika Łódzka