Uniwersytet Łódzki Otwarto czwartą edycję Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Kapituła Konkursu ogłosi kto jest autorem najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych w Polsce za ok. 10 miesięcy.

Patronem Nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe do dnia 6 kwietnia 2018 r. Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin można znaleźć na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Uniwersytet Łódzki