W dniu 24 czerwca 2019 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 18/22 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniajace się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Laureatami  nagród edycji 2018 zostali:

1. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych     - dr Marta Woźniak-Bobińska z UŁ

2. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych     - dr Aneta Tyc z UŁ

3. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych           - dr Agnieszka Robaszkiewicz z UŁ

4. W dziedzinie nauk technicznych                           - dr Tomasz Marszałek z PŁ

5. W dziedzinie twórczości artystycznej                    - dr Tomasz Daroch z AMuz

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN.