Uprzejmie informujemy, że w terminie do 30 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego promujące młodych naukowców i artystów, edycja 2020.

Zgodnie z wolą fundatorów, Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują twórcy, którzy do 31 grudnia 2020 nie ukończyli 38 roku życia. Corocznie przyznawanych jest 5 nagród, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki. Kandydaci do nagrody muszą mieć stopień doktora.

Wnioski zawierające dane osobowe oraz życiorys naukowy lub artystyczny wraz z szeroko udokumentowaną charakterystyką osiągnięć twórczych (kserokopie prac, zdjęcia dokonań artystycznych, etc.), a także opinię wnioskodawcy i akceptację Rektora, należy składać w Sekretariacie Nagrody, mieszącym się w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137 (parter).

Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi wraz z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na II Seminarium Naukowe pt. „Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości", które odbędzie się dnia 17 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ zostało poświęcone jednemu z najwybitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie rachunkowości – prof. dr hab. Alicji Jarugowej, dr h.c. UG.