Uniwersytet Medyczny w Łodzi 4 maja br. Uniwersytet Medyczny w Łodzi gościł prof. Stevena Wexnera, specjalistę chirurga proktologa z Cliveland Clinic na Florydzie.

Wykład Profesora How young doctor can build academic and medical career wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych. Profesor opowiadał o tym jak wyglądała jego ścieżka zawodowa, nawiązał do historii i umiejętności postaci zasłużonych dla rozwoju medycyny, które sam spotkał i spotyka w swojej codziennej pracy.

Cykl spotkań „Visiting Professors – wykłady pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" to inicjatywa mająca na celu przybliżenie sylwetek wybitnych przedstawicieli świata nauki, w szczególności z obszaru medycyny i nauk pokrewnych, która ma za zadanie stworzyć możliwość kontaktu studentów i pracowników Uczelni z wybitnymi postaciami środowiska naukowego.

www.umed.pl

Uniwersytet Łódzki Podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Prezydent Bronisław Komorowski wręczył dwojgu profesorom Wydziału Prawa i Administracji UŁ wysokie odznaczenia państwowe.

Prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska otrzymała Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej oraz za osiągnięcia w pracy naukowej".

Prof. dr hab. Witold Kulesza został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski".

www.uni.lodz.pl

www.prezydent.pl

Politechnika ŁódzkaW ramach inicjatywy Healthy Diet for a Healthy Life (Joint Programming Initiative) ogłoszono kolejny międzynarodowy konkurs NutriCog. Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 500 tys. euro dla polskich jednostek, które złożą wnioski.

Szkola Filmowa Zbigniew Zamachowski - wybitny aktor i absolwent Szkoły Filmowej był gościem Kina Szkoły w ramach przeglądu "Laureaci FST na wielkim ekranie".

Uniwersytet Łódzki W dniu 24 maja br. odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 70. Rocznicy utworzenia Uniwersytetu oraz nadania tytułu doktora honoris causa prof. Umberto Eco.