Politechnika ŁódzkaW dniach 20-27 kwietnia odbywać się będzie 15 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki pod hasłem "Od Łodzi przemysłowej do akademickiej". Tegoroczna oferta festiwalowa Politechniki Łódzkiej obejmuje 78 wykładów i 21 imprez towarzyszących odbywających się w kampusie Politechniki Łódzkiej oraz 14 podczas Pikniku Naukowego w Manufakturze.

Podobnie jak w minionych latach przygotowane zostały wykłady i prezentacje, zarówno z obszaru techniki i technologii jak również matematyki, fizyki, chemii oraz medycyny. Wszystkie prezentacje będą się odbywały w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego przy ulicy Żwirki 36.

www.p.lodz.pl

 

Politechnika ŁódzkaW dniach 21-22 kwietnia w Politechnice Łódzkiej odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu „Ergonomia Niepełnosprawnym" (MKNEN 2015) pod tytułem „Integracja społeczna i zawodowa".

Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Ergonomia Niepełnosprawnym" organizowana jest w Politechnice Łódzkiej od 1995 roku. Dotychczas odbyło się już 16 edycji konferencji, w których udział brali goście z Polski oraz z zagranicy. Za każdym razem konferencja stanowiła ważne forum dialogu naukowców, projektantów, lekarzy, prawników, urzędników, przedstawicieli biznesu oraz osób z niepełnosprawnościami, którego celem były szeroko rozumiane działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi W dniach 16-18 kwietnia w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zdrowia i chorób wieku starszego. Konferencję zorganizowało Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w ramach finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej projektu HARC (Healthy Ageing Research Center). Była to pierwsza w Europie konferencja poświęcona tzw. badaniom translacyjnym czyli wdrażaniu do praktyki lekarskiej wyników badań naukowych dotyczących zdrowego i aktywnego starzenia.

Na konferencji, w której wzięło udział ponad 300 naukowców, lekarzy i studentów, wykłady wygłosiło blisko 40 wykładowców z dwunastu krajów Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Przedstawiono ponad 40 prac badawczych dotyczących różnych aspektów chorób wieku starszego: chorób neurodegeneracyjnych, układu krążenia i układu oddechowego oraz wpływu właściwego żywienia i aktywności fizycznej na utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego w wieku starszym.

www.umed.pl

Politechnika ŁódzkaW dniach 17-19 kwietnia 2015 r. Rada Studentów z Niepełnosprawnością Politechniki Łódzkiej organizowała „I Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami Łódź 2015".

Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ prof. Stanisława Bieleckiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi W nowoczesnych wnętrzach Centrum Kliniczno-Dydaktycznego odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi połączone z inauguracją jubileuszu 15-lecia działalności kliniki.

Jesienią ubiegłego roku Oddział Kliniczny Rehabilitacji Medycznej dla Dorosłych, na bazie którego funkcjonowała Klinika Rehabilitacji Medycznej i Oddział Rehabilitacji Medycznej dla Dzieci, przeniesione zostały z Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu przy ul. Drewnowskiej 75 do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w CKD przy ul. Pomorskiej 251.

www.umed.pl