Uniwersytet Medyczny w Łodzi Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesor Adzie Yonath, światowej sławy biochemikowi, laureatce Nagrody Nobla (2009) w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów.

Laureatka odbierze wyróżnienie podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 27 kwietnia 2015 r.

Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń, organizowanych przez naszą Uczelnię w ramach obchodów jubileuszu - 70-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.

www.umed.pl

Uniwersytet Łódzki Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 października 2015 r.

www.uni.lodz.pl

Akademia Medyczna Lodz dol Od 25 do 30 kwietnia 2015 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi odbywać się będzie III Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy SaxFest Łódź 2015.

www.amuz.lodz.pl

Szkola Filmowa W dniach 10-11 kwietnia w Kinie Iluzjon w Warszawie, już po raz 13 odbywać się będzie Festiwal Filmów Szkoły Filmowej w Łodzi „Łodzią po Wiśle".

"Łodzią po Wiśle" to festiwal młodych twórców kina – studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, którzy prezentują szerokiej publiczności swoje filmy powstałe w ciągu ostatniego roku akademickiego.

Politechnika ŁódzkaPolitechnika Łódzka i firma CERI International Sp. z o.o. zawarły umowę o współpracy w zakresie edukacji i projektów badawczych.

Umowa otwiera nowe możliwości dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej, którzy będą mogli od tej chwili wdrażać projekty informatyczne w środowisku biznesowym jednej z wiodących firm świadczących usługi outsourcingowe. Niesie to także korzyści dla CERI International wynikające z większego zaangażowania w partnerstwo z uczelnią i dostęp do jej potencjału naukowo-dydaktycznego.

www.p.lodz.pl