W niedzielę, 8 listopada 2015 r. o godzinie 18 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbędzie się uroczysta gala wręczenia Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

Konkurs to wspólna inicjatywa Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Seminarium Duchownego.

W dniu 15 października 2015 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum naukowe na temat terapeutycznych kwasów nukleinowych „Recent Advances in Nucleic Acid Therapeutics".

Sympozjum jest dedykowane Profesorowi Wojciechowi J. Stecowi z okazji Jego 75 Urodzin.

Dokładne informacje o Sympozjum znajdują się na stronie internetowej:

http://almanac.pl/2015_cbmm_symposium/

W poniedziałek, 8 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi ul. Piotrkowska 137/139 odbędzie się Sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Łodzi.

Podczas sesji wykład pt. Tajemnica sukcesu prątków gruźlicy – molekularne podstawy patogenezy wygłosi prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi.

Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk wraz z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizuje III Seminarium Naukowe, które odbędzie się dnia 27 maja 2015 roku o godzinie 10:00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Matejki 22/26, sala 31) pt. „Rachunkowość jako dyscyplina naukowa".

Seminarium ma zapewnić platformę dyskusji i wymiany argumentów przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości i innych dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych na rzecz wyodrębnienia rachunkowości jako dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych.

Komisja Kultury i Sztuki działająca przy Oddziale PAN w Łodzi zaprasza na posiedzenie, w czasie którego odbędzie się spotkanie autorskie dotyczące wystawy i książki p. Przemysława Spycha pt. „Wyobraź sobie...".

Prelekcja odbędzie się w Wielką Środę, 1 kwietnia, o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139 (I piętro, Klub Nauczyciela).