Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk wraz z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizuje III Seminarium Naukowe, które odbędzie się dnia 27 maja 2015 roku o godzinie 10:00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Matejki 22/26, sala 31) pt. „Rachunkowość jako dyscyplina naukowa".

Seminarium ma zapewnić platformę dyskusji i wymiany argumentów przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości i innych dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych na rzecz wyodrębnienia rachunkowości jako dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych.

Komisja Kultury i Sztuki działająca przy Oddziale PAN w Łodzi zaprasza na posiedzenie, w czasie którego odbędzie się spotkanie autorskie dotyczące wystawy i książki p. Przemysława Spycha pt. „Wyobraź sobie...".

Prelekcja odbędzie się w Wielką Środę, 1 kwietnia, o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139 (I piętro, Klub Nauczyciela).

W poniedziałek, 23 marca, o godz. 13.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139 (I piętro, Klub Nauczyciela) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Przemysława Spycha pt. „Jankowy Chrystus"

Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Kultury i Sztuki działającą przy Oddziale PAN w Łodzi.

Wystawa pozostanie otwarta do 8 kwietnia 2015 r.

Rozmowa z prof. Aleksandrem Welfe, prezesem oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się posiedzenie Przewodniczących Komisji działających przy Oddziale. W trakcie spotkania Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł koresp. PAN oraz Wiceprezes - prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN wręczyli zgromadzonym akty nominacyjne na Przewodniczących Komisji kadencji 2015-2019.

Omówione zostały także możliwości wsparcia finansowego działalności Komisji przez Oddział oraz plany działalności Komisji na rok 2015.