Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia br. przyjmowane będą wnioski o Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z wolą fundatorów, Nagrodę otrzymują twórcy, którzy nie ukończyli 38 roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne. Corocznie przyznawanych jest 5 nagród, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki. Kandydaci do nagrody muszą mieć stopień doktora.

Wnioski zawierające dane osobowe oraz życiorys naukowy lub artystyczny wraz z charakterystyką osiągnięć twórczych (kserokopie prac, zdjęcia dokonań artystycznych, etc.), a także opinię wnioskodawcy i akceptację rektora, należy składać w Sekretariacie Nagrody, mieszącym się w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137 (parter).

W dniu 18 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki w szkołach średnich w świetle dostępnych podręczników" wygłosi prof. dr hab. Jan Hartman.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 15.00 w Instytucie Filozofii UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (sala 16 – aula).

W dniu 11 grudnia br. w Oddziale PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137, odbyło się posiedzenie Komisji Etyki podczas którego wykład pt. „Nauczanie etyki: treści, funkcje, cele" wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa.

W dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN przy ul. Sienkiewicza 112 (budynek A, sala 09) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych przy PAN, w ramach którego wykład pt.: Współczesne metody diagnostyki i leczenia bólu wygłosi dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski.

Gościem listopadowego spotkania w Klubie Akademickim był prof. dr hab. Roman Goś z Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, który wygłosił wykład pt. Jaskra – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 listopada 2014 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.