W dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN przy ul. Sienkiewicza 112 (budynek A, sala 09) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych przy PAN, w ramach którego wykład pt.: Współczesne metody diagnostyki i leczenia bólu wygłosi dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski.

Gościem listopadowego spotkania w Klubie Akademickim był prof. dr hab. Roman Goś z Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, który wygłosił wykład pt. Jaskra – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 listopada 2014 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.

18 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Etyki działającej przy Oddziale PAN w Łodzi, połączone z promocją książki Tadeusza Skalskiego pt. „Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu".

W dniu 14 listopada 2014 r. gościem Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych PAN był dr Hieronim Jakubowski (Rutgers University, New Jersey Medical School, Department of Microbiology, Biochemistry & Molecular Genetics, International Center for Public Health, Newark, NJ, USA), który wygłosił wykład pt.: Beyond Cholesterol - Emerging Cardiovascular Risk Factors

Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, instytucji finansujących badania naukowe oraz reprezentanci krajowego środowiska akademickiego wzięli udział w debacie "Konflikt czy sztafeta pokoleń" w dniu 6 listopada br. Organizatorami spotkania byli Akademia Młodych Uczonych PAN i Oddział PAN w Łodzi, w którego siedzibie toczyły się obrady.