W dniu 17 października br. w Oddziale PAN w Łodzi odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Konferencji Instytutów Naukowych.
Na Przewodniczącego KIN jednomyślnie wybrany został prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.

Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Do nadrzędnych celów jej działalności należą: popularyzacja osiągnięć Instytutów, wymiana doświadczeń pomiędzy Instytutami oraz tworzenie właściwego klimatu dla funkcjonowania Instytutów w Łodzi i w województwie łódzkim.

Komisja Nauki Rachunkowości działająca przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi wraz z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na II Seminarium Naukowe pt. „Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości", które odbędzie się dnia 17 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ zostało poświęcone jednemu z najwybitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie rachunkowości – prof. dr hab. Alicji Jarugowej, dr h.c. UG.