W poniedziałek, 7 listopada 2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi.
Uczestnicy wysłuchali wykładów Pełnomocnika Rektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia - prof. dr hab. Waldemara Machały oraz wykładowcy Cyklu Interny Polowej Centrum - kpt. lek. Grzegorza Lewandowskiego.
Po prelekcjach goście udali się do Ośrodka Symulacji Medycznej Pola Walki, gdzie z zainteresowaniem obejrzeli pokaz dynamiczny zabezpieczenia medycznego i ewakuacji rannego z pola walki.

1   2

Magda Olczyk z Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi została laureatką siódmej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus" 2016. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 6 listopada.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.

United European Gastroenterology uhonorowało prof. Jakuba Fichnę, Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych, Rising Star Award – nagrodą przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy UEG. Corocznie wyróżnienie to przyznawane jest 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi.

PAN

Dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Kierownik Zakładu Biochemii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015. Wyróżnienie zostało przyznane za "wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego".
Wręczenie nagrody miało miejsce w trakcie 131. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dn. 3 grudnia br. w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Paweł Patora dziennikarz „Dziennika Łódzkiego" został laureatem szóstej edycji Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus"2015. Redaktor Patora jest także laureatem tej Nagrody z roku 2010. W ubiegłym roku był do niej nominowany.

Honor Academicus - Nagroda Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy jest wyróżnieniem dla tych dziennikarzy, którzy w swoich artykułach, audycjach i programach rzetelnie informują o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim i działalności publicznych uczelni oraz Oddziału PAN w Łodzi.