W dniu 25 kwietnia o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137 odbędzie się posiedzenie Komisji d/s Wspóldziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych.

Wykład pt.: "Epitranskryptomika bakteryjnych tRNA" przedstawi prof. Barbara Nawrot.