Podczas majowego spotkania w naszym Klubie gościliśmy prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, znanego polskiego chemika, specjalizującego się w biochemii technicznej, biotechnologii oraz enzymologii. Nasz prelegent wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat bioekonomii. Spotkanie to odbyło się w środę, 16 maja 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.