Trzy projekty zgłoszone przez polskie konsorcja przeszły do kolejnego etapu konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020. Konsorcja badawcze wyłonione przez Komisję Europejską (KE) otrzymają po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które przejdą do kolejnego etapu, uzyskają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu.

Na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs jest dwuetapowy. Na zakończenie pierwszego etapu wyłonione zostają najlepsze propozycje, którym Komisja Europejska przyznaje fundusze na opracowanie pełnego wniosku. Po drugim etapie nagrodzeni otrzymają dofinansowanie na realizację projektów złożonych w rama konkursu.
Wśród trzech polskich konsorcjów, które przeszły do drugiego etapu znajduje się konsorcjum łódzkie, którego uczestnikiem jest Centrum Badań Moleularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Wykaz nagrodzonych projektów:

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi - international Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM)) tworzone przez Politechnikę Łódzka, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec – w obszarze nauk chemicznych i o nowoczesnych materiałach.

Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wurzburgu z Niemiec – w obszarze fotoniki i nanomateriałów.

CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez CEZAMAT PW Sp. z o.o., CEA-Tech z Francji oraz niemiecki Instytut Fraunhofera w Hermsdorf – w obszarze innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

Więcej na stronie MNiSW.

www.nauka.gov.pl

www.aktualnosci.pan.pl