Artykuł prof. Tadeusza Robaka pt. „Bortezomib-Based Therapy for Newly Diagnosed Mantle-Cell Lymphoma" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie medycznym "The New England Journal of Medicine" (March 5, 2015, Vol. 372, No. 10).

"The New England Journal of Medicine" to recenzowane naukowe czasopismo medyczne, wydawane przez Massachusetts Medical Society, jedno z najbardziej uznanych czasopism medycznych o Impact Factor 54.42.

To szczególne wyróżnienie dla autora i jego zespołu, a także wielki sukces dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.