Prezes

prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN

Wiceprezes

prof. Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Marian Mikołajczyk, czł. rzecz. PAN

prof. Tomasz Kapitaniak, czł. rzecz. PAN

prof. Hieronim Bartel

Prezes

prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN

Wiceprezes

prof. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Marian Mikołajczyk, czł. rzecz. PAN

prof. Tomasz Kapitaniak, czł. koresp. PAN

prof. Hieronim Bartel

Honorowy Prezes

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Prezes

prof. Czesław Cierniewski, czł. koresp. PAN do 24.X.2013

Prezes

prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN od XII.2013

Wiceprezes

prof. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN do XII.2013

Wiceprezes

prof. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN od XII.2013

Członkowie Prezydium:

prof. Maria Olszewska, czł. rzecz. PAN do 03.II.2011

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

prof. Czesław Strumiłło, czł. rzecz. PAN

prof. Hieronim Bartel

Honorowy Prezes

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Prezes

prof. Czesław Cierniewski, czł. koresp. PAN

Wiceprezes

prof. Marian Saniewski, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

prof. Wojciech Stec, czł. koresp. PAN

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

prof. Czesław Strumiłło, czł. rzecz. PAN

prof. Hieronim Bartel

Honorowy Prezes

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Prezes

prof. Marian Mikołajczyk, czł. koresp. PAN

Wiceprezes

prof. Czesław Cierniewski, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

prof. Wojciech Stec, czł. koresp. PAN

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

prof. Czesław Strumiłło, czł. rzecz. PAN

Honorowy Prezes

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Prezes

prof. Marian Mikołajczyk, czł. koresp. PAN

Wiceprezes

prof. Czesław Strumiłło, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

prof. Stanisław Penczek, czł. koresp. PAN

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

Honorowy Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Przewodniczący

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Karol Dejna, czł. rzecz. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Marian Mikołajczyk, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Stanisław Penczek, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

Honorowy Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Przewodniczący

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Karol Dejna, czł. rzecz. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Marian Mikołajczyk, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Maria Olszewska, czł. koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

prof. Karol Dejna, czł. rzecz. PAN

prof. Jerzy Wróblewski, czł. koresp. PAN

Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Karol Dejna, czł. koresp. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Andrzej Nadolski

Członkowie Prezydium:

prof. Jerzy Kroh, czł. rzecz. PAN

prof. Jerzy Wróblewski, czł. koresp. PAN

Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Karol Dejna, czł. koresp. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Andrzej Nadolski

Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Edward Rosset, czł. rzecz. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Andrzej Nadolski

Przewodniczący

prof. Jan Michalski, czł. rzecz. PAN

Zastępca przewodniczącego

prof. Edward Rosset, czł. rzecz. PAN

Sekretarz naukowy

prof. Zygmunt Lasocki, czł. koresp. PAN

Zastępca sekretarza naukowego

prof. Leszek Woźniak

Członkowie Prezydium:

prof. Władysław Pełczewski, czł. rzecz. PAN

prof. Wacław Szubert, czł. rzecz. PAN

prof. Bernard Zabłocki, czł. rzecz. PAN