RADA ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ŁODZI

 • Członkowie Oddziału PAN w Łodzi
 • Przewodniczący Komisji Naukowych Oddziału PAN w Łodzi
 • Dyrektorzy Instytutów Naukowych PAN w Łodzi
 • Zastępcy dyrektorów Instytutów ds, Naukowych
 • Rektorzy Łódzkich Uczelni Publicznych
 • Prorektorzy ds. Nauki Łódzkich Uczelni Publicznych
 • Prezes Klubu Akademickiego przy Oddziale PAN w Łodzi
 • Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
 • Członkowie Akademii Młodych Uczonych

oraz

  • prof. dr hab. Wanda Krajewska
  • prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz
  • prof. dr hab. Tadeusz Robak
  • prof. dr hab. Krzysztof Selmaj
  • prof. dr hab. Grzegorz Gazda
  • prof. dr hab. Adam Dziki
  • prof. dr hab. Andrzej Gałęski