Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Jest jednym z ośmiu oddziałów PAN w Polsce.

Ostatnie wybory władz Oddziału odbyły się 26 listopada 2018 r. podczas Sesji Zgromadzenia Oddziału i Rady Oddziału.

Prezesem został wybrany prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych w Uniwersytecie Łódzkim, zaś wiceprezesem - prof. dr hab. Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN z Politechniki Łódzkiej.

Oddział PAN w Łodzi ma swoją siedzibę na parterze w pałacu Kindermanna, przy ul. Piotrkowskiej 137/139.

 

Fot. 1 Oddział PAN w Łodzi

Oddział PAN w Łodzi

           Fot. 3 Oddział PAN w Łodzi            Fot. 5 Oddział PAN w Łodzi          Fot. 4 Oddział PAN w Łodzi

                  

 

           Fot. 9 Hol         Fot. 13 Sala Konferencyjna        Fot. 12 Gabinet Prezesa

                                 Hol                                                             Sala Konferencyjna                                                Gabinet Prezesa