W poniedziałek, 7 listopada 2016 r. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi.
Uczestnicy wysłuchali wykładów Pełnomocnika Rektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia - prof. dr hab. Waldemara Machały oraz wykładowcy Cyklu Interny Polowej Centrum - kpt. lek. Grzegorza Lewandowskiego.
Po prelekcjach goście udali się do Ośrodka Symulacji Medycznej Pola Walki, gdzie z zainteresowaniem obejrzeli pokaz dynamiczny zabezpieczenia medycznego i ewakuacji rannego z pola walki.

1   2