Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof.dr. Jana Michalskiego. Członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wybitnego uczonego w dziedzinie chemii hetroorganicznej i stereochemii. Twórcę Łódzkiej Szkoły Naukowej Chemii Fosforu. Twórcę, organizatora i wieloletniego Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, pełniącego wiele funkcji w strukturach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1965-89 członka Prezydium PAN, Sekretarza Naukowego Wydziału III Nauk Matematycznych,Fizycznych i Chemicznych PAN(1971-77). Twórcę, wieloletniego Prezesa i Prezesa Honorowego Oddziału PAN w Łodzi. Założyciela, Fundatora i Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji im.T.J.Michalskiego promującej młodych naukowców przyczyniających się do zwalczania chorób nowotworowych.

Straciliśmy światowej sławy Naukowca i organizatora życia naukowego w kraju i zagranicą.