Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, członek Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą, otrzymała Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za książkę Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Serdecznie gratulujemy!