Uniwersytet Medyczny w Łodzi 22 marca 2018 w Auli 1000 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się unikatowe wydarzenie - I Kongres Suicydologiczny, którego tematyką były perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce.

Celem Kongresu było wypracowanie porozumienia pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną dotyczącą profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce. Specjaliści z zakresu medycyny, psychologii, kryminalistyki, prawa i socjologii zaprezentowali aktualny stan wiedzy oraz działania podejmowane w tym obszarze, nie zabrakło również warsztatów tematycznych.

Zdaniem zagranicznych ekspertów był to największy kongres suicydologiczny w Europie.

Szczegółowy opis Kongresu na stronie: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

Uniwersytet Medyczny