Uniwersytet Łódzki „Łódzkie Eureka 2017” w kategorii nauka otrzymał projekt naukowo–badawczy prof. Anety Pawłowskiej, której zespół opracował metodologię naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki oraz jej implementację w łódzkich muzeach.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Konkursowe jury honoruje wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia, w tym m.in. nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące sukcesy. W każdej edycji przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka.

Wyróżniony projekt dotyczył stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej.

Wręczenie statuetki „Łódzkie Eureka” nastąpi podczas uroczystej inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaplanowanej na 16 kwietnia.

Uniwersytet Łódzki